De cao gemeenten voor 2021

Het zal je als medewerker van de gemeente niet ontgaan zijn dat er een nieuwe ambtenaren cao aankomt (2021). De vakbonden zijn nog in overleg, maar een aantal overeenkomsten zijn al naar buiten gebracht! Wist je namelijk dat je als gemeente ambtenaar een thuiswerkvergoeding van 2 euro per dag gaat krijgen? Ook zal het salaris structureel met minimaal 0,5 procent per jaar stijgen.

Je vraagt je vast af waar je dit vindt? De cao van de gemeente doorspitten is nog niet zo eenvoudig, ook zijn er soms verschillen per gemeente. Om het zoeken makkelijker te maken, hebben we een duidelijk overzicht van de belangrijkste cao-punten gemaakt. Hieronder lees je wat je als ambtenaar verdient, of je vrij bent op 5 mei en hoeveel vakantiedagen je minimaal hebt!

Foto van personen bij elkaar

Deze blog is onderverdeeld in de volgende onderwerpen:

 1. Welke ambtenaren vallen onder de cao gemeente?
 2. Salarisschaal gemeente
 3. Hoeveel vakantiedagen heb ik?
 4. 5 mei als vrije dag, hoe zit dat ook alweer?
 5. Wat is speciaal verlof en heb ik daar recht op?
 6. Jonge Ambtenaren community

Welke ambtenaren vallen onder de cao gemeenten?

Is het eerste wat je te binnenschiet: ‘wat is een ambtenaar nou precies?’, dan is onze blog wat is een ambtenaar handig om door te lezen.

Sinds 2020 kent Nederland een nieuwe ambtenarenwet, hierdoor is de boel he-le-maal op zijn kop gaan staan. Leraren zijn plots geen ambtenaar meer, maar de rijlesinstructeur nu juist weer wel. De gemeentelijke ambtenaren vallen nu onder de noemer: genormaliseerde ambtenaar. Kortweg: als ambtenaar ben je nu gelijk aan een ‘normale’ werknemer. Je krijgt geen eenzijdige aanstelling meer, maar een arbeidsovereenkomst. En geen bestuursrechter meer bij arbeidszaken, maar de civiele rechter.

Volgens het BZK werken er in totaal ruim 150.000 mensen bij de 390 Nederlandse gemeenten. Niet gek dus dat er een uitgebreide cao voor gemeenten is! Maar welke mensen vallen er precies onder deze cao en wie juist niet?

In principe ben je een ambtenaar van de gemeente, als je bij de gemeente werkt. Dit lijkt heel simpel, maar dat is het niet. Want wanneer werk je nou voor de gemeente? Misschien had je de hoop hier een lijstje van alle beroepen binnen de gemeente te vinden, maar helaas. Dit lijstje zou namelijk uit honderden, misschien zelfs duizenden, banen bestaan. Wél hebben we een overzicht van de groep ambtenaren die niet onder de gemeenten cao valt.

Welke banen binnen de gemeente vallen niet onder de cao?

 1. De trouwambtenaar
 2. De boa’s, toezichthouders en belastingdeurwaarders
 3. Als je een Wajong-uitkering hebt en bij de gemeente werkt
 4. Ambulance medewerkers
 5. Dansscholen, jeugd theaterscholen en andere vormen van kunsteducatie

Wil je het zelf nog eens opzoeken, dan kan je dat met de onderstaande termen doen:

(Let op: veel juridisch geneuzel)

 1. De buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand.
 2. De onbezoldigd ambtenaar die is aangewezen op grond van artikel 1 lid 2 van de Ambtenarenwet 2017 en artikel 2, onder b t/m g van het Uitvoeringsbesluit Ambtenarenwet 2017.
 3. De werknemer die een indicatie heeft of had voor de sociale werkvoorziening en op grond daarvan in dienst is van de werkgever, met uitzondering van de geïndiceerde die in dienst is van de werkgever in het kader van begeleid werken in artikel 7 van de Wet sociale werkvoorziening
 4. De werknemer die valt onder de werkingssfeer van de cao sector Ambulancezorg
 5. De werknemer die valt onder de werkingssfeer van de cao Kunsteducatie

Salarisschaal gemeente

Zoals je hierboven kon lezen zijn er heel wat functies binnen de gemeente. Er zijn daarom maar liefst 18(!) salarisschalen.

Hier zie je de salarisschalen van de cao gemeenten:

salarisschaal van de cao gemeenten

Zo, dat is wel leuk verdienen als je in de laatste schalen terecht komt. Om je een meer realistisch beeld te geven over het salaris wat je als mbo’er, hbo’er of wo’er bij de gemeente verdient, hebben we een uitgebreide blog geschreven: Wat verdient een ambtenaar aan salaris?

Begin je altijd bij schaal 1? Nee hoor. Ook bij de ambtenaren is het gebruikelijk om over je salaris te onderhandelen. Wel is het zo dat de salarisschalen van gemeenten vaststaan, je valt dus of in de ene schaal of in de andere. Ook vindt er jaarlijks een verhoging plaats en ga je ‘automatisch’ een salarisschaal omhoog. Let op: per functie is er vaak een maximale schaal waar je in terecht kan komen.

Wanneer kom ik in aanmerking voor salarisverhoging?

 1. Jaarlijks, indien je voldoende functioneert en minimaal één jaar in dienst bent.   De werkgever kan een vaste periodieke datum aanhouden, of het gebeurt automatisch.
  1. Soms zijn er extra voorwaarden verbonden aan de salarisverhoging. Denk hierbij aan bepaalde vaardigheden die je moet hebben. 
 2. Promotie! Gefeliciteerd, je hebt promotie gemaakt. Als dit zo is, dan gaat jouw salaris direct omhoog en hoef je niet op de vaste datum te wachten.
 3. De Functioneringstoelage. Ben je al jaren in dienst en heb je jouw maximale schaal al bereikt? Heb jij iets extra’s gedaan voor je werkgever of krijg je vaak complimenten over jouw verrichtte werk? Dan zou heb je misschien recht op een (tijdelijke) verhoging van je salaris. Vraag dit eens na bij je werkgever!
 4. Werk jij vaak onregelmatige diensten, in het weekend, voor 8 uur ‘s ochtens of ’s nachts? Dan heb je recht op een onregelmatigheidstoeslag. Of werk jij soms buiten de afgesproken werktijden (zoals feestdagen) of werk je veel over? Ook dan heb je recht op een toeslag.
 5. Jubileumuitkering. Als je 25, 40 en 50 jaar in dienst bent krijg je een ‘presentje’ in de vorm van een eenmalig geldbedrag.
 6. Er is een speciale vergoeding als je BHV, EHBO of een interventie training gevolgd hebt.

Ben jij voor 2015 in dienst getreden, dan val je misschien onder een speciale uitloopschaal regeling. Vraag dit voor de zekerheid na bij je werkgever.

Wanneer krijg je een lager salaris?

 1. Als je al een tijdje je werkzaamheden minder goed verricht, kan er door je werkgever besloten worden dat je in salarisschalen zakt.
 2. Als je nog niet volledig beschikt over de vereiste ervaring, geschiktheid en bekwaamheid kan je werkgever bepalen dat je 1 salarisschaal lager start.

Misschien denk je nu wel, verrek ik heb al een tijdje geen salarisverhoging gehad of vind je dat je een uitmuntende werknemer bent. Dan is het wellicht tijd om in gesprek te gaan met je werkgever.

Ik wil meer weten over het salaris bij de gemeente

Op ons platform kan je terecht met al je vragen over salaris, werkgelegenheid en studiekeuze. Wij hebben een grote community van jonge ambtenaren opgericht. Omdat we het belangrijk vinden dat jonge ambtenaren in contact komen en ervaringen met elkaar kunnen uitwisselen. Zeker in deze corona tijd, is het extra fijn om met elkaar in contact te komen. Ook delen we hier leuke vacatures! Je kan je hier gratis aanmelden en direct je vragen stellen.

Hoeveel vakantiedagen heb ik?

Een vakantiefoto

In tegenstelling tot veel andere cao gerelateerde zaken, kan je vrij eenvoudig het aantal vakantie-uren terugvinden! Toch hebben we het hier voor je neergezet, net zo makkelijk.

Elke werkgever die onder de gemeente cao valt, heeft recht op 144 vakantie uren. Dit is gebaseerd op een fulltime dienstverband (36 uur per week). Omgerekend zijn dit 18 dagen bij een achturige werkdag. Neem je deze 18 dagen niet op, dan neem je ze mee naar volgend jaar. Je moet ze dan wel binnen 12 maanden gebruiken, anders vervallen ze. Dit geldt niet als je vanwege medische redenen of vanwege je werk de uren niet op kon nemen.

In Nederland heb je 12 nationale feestdagen, helaas is Kerstmis dit jaar in het weekend. Ben je maar één keer in de vijf jaar vrij met Bevrijdingsdag en vallen Pasen en Pinksteren altijd op een zondag. Hierdoor hou je er in 2021 nog maar zeven over.

Wat zijn Bovenwettelijke vakantie-uren?

Bovenwettelijke vakantie-uren zijn extra vakantie uren. Die krijg je door onregelmatige diensten te draaien, of door op nationale feestdagen te werken. Je krijgt dan maar liefst 14,4 uren extra! Zo heb je ineens bijna 20 vakantiedagen in het jaar, in plaats van 18. Ook kan je meer vakantie uren krijgen als je meer werkt dan je formele uren per jaar. Heb je geen zin in extra vakantie, of komt het niet goed uit? Je kan deze dagen 60 maanden meenemen of je laat ze lekker uitbetalen (hier betaal je wel veel belasting over).

5 mei als vrije dag, hoe zit dat ook alweer?

Vlag uit het raam 5 mei

5 mei, de dag dat wij in Nederland onze vrijheid vieren, we massaal aan het bier en de bitterballen gaan, de vlag uithangt en bijna iedereen vrij lijkt te zijn. Rond die periode komt vaak dezelfde vraag naar boven drijven: ‘Ben ik ook vrij op 5 mei?’

Is het nou wel of geen vrije dag? Het klopt dat 5 mei officieel een nationale feestdag is, echter heeft de overheid het aan de Cao-partijen overgelaten hoe organisaties hiermee om dienen te gaan. Verschillende cao’s geven aan dat je eens in de 5 jaar recht hebt op een vrije dag met behoud van loon. Maar hoe zit dit nou precies voor gemeenteambtenaren?

Het zit als volgt: gemeenteambtenaren zijn altijd vrij op feestdagen, met behoud van loon. Deze afspraak wordt genoemd in artikel 5.3 van de gemeenten CAO. Of 5 mei een betaalde vrije dag is, wordt per gemeente bepaald (dat is dan weer jammer). Wanneer jouw gemeente 5 mei niet als feestdag heeft aangemerkt, maar je wilt wel een vrije dag met behoud van je salaris, dan moet je (helaas) vrij vragen.

Let op: er is wel een uitzondering. Eens in de 5 jaar vieren we ook het jubileum van de bevrijdingsdag. Dit worden de lustrumjaren genoemd. De laatste keer dat we een lustrumjaar hadden was in 2020. De eerstvolgende is dus pas weer in 2025.

Deze afspraken staan in artikel 5.3 uit de CAO duidelijk vermeld:

ARTIKEL 5.3 | WERKEN OP ZATERDAG, ZONDAG EN FEESTDAGEN

 1. De werknemer werkt niet op zaterdag, zondag en feestdagen, tenzij bedrijfs- of dienstbelangen dit noodzakelijk maken.
 2. Per jaar mag een werknemer op maximaal 26 zondagen werken.
 3. Bij de vaststelling van de werktijden van de werknemer wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met religieuze feestdagen en de wekelijkse religieuze rustdag van de werknemer. 4 Wat in dit artikel geldt voor feestdagen, geldt ook voor werken op religieuze, nationale, landelijke, regionale of plaatselijk erkende feest- of gedenkdagen. Dit tenzij bedrijfs- of dienstbelangen anders vereisen. Deze dagen worden door de werkgever aangewezen als dagen waarop de organisatie is gesloten.

Wat is speciaal verlof en heb ik daar recht op?

Speciaal verlof foto

Naast de vakantie uren en nationale vrije dagen, zijn er soms omstandigheden of situaties waardoor je extra vrij moet zijn. Dit zijn speciale verlofdagen en zijn goed vastgelegd in de gemeente cao. Hieronder hebben we een verkort verlof schema gemaakt, zodat je snel kan zien of je recht hebt op een bepaald verlof.

Speciaal verlof gemeente

Het WAZO verlof (wet arbeid en zorg)

Dit zijn wettelijk vastgestelde speciale verlofdagen, hieronder vallen:

1. Zwangerschapsverlof

Je hebt als vrouw recht op minimaal zes weken zwangerschapsverlof en tien weken bevallingsverlof. Als man is dit één werkweek, ongeacht je contracturen.

2. Ouderschapsverlof

Voor elk kind heb je recht op ouderschapsverlof, je kan dit opnemen voor kinderen tot 8 jaar oud. In tegenstelling tot zwangerschapsverlof, mag je als beide ouders dit verlof nemen. Het ouderschapsverlof bedraagt maximaal 26 keer het aantal uren dat je per week werkt.

 3. Adoptie/pleegzorg verlof

Als je een kind adopteert of een pleegkind in huis neemt, heb je recht op maximaal 6 weken verlof. Je moet dit verlof wel binnen 26 weken opnemen: vanaf 4 weken voor de komst van het kind tot en met 22 weken erna.

4. Zorgverlof

Als je tijdelijk niet of minder kan werken, omdat je voor een zieke ouder, kind of partner zorgt dan bestaan er drie soorten verlof:

4.1 Calamiteitenverlof

Dit zijn plotselinge gebeurtenissen, zoals: een overlijden, gesprongen waterleiding, ziek kind etc. Dit mag een aantal uur tot maximaal een paar dagen duren.

4.2 Kortdurend zorgverlof

Soms is er geen sprake van een calamiteit, maar moet je toch verlof nemen. Denk hierbij aan een tijdelijke inzet als er iemand ziek is, waardoor je mantelzorg moet verlenen. Het verlof moet je van tevoren aangeven bij je werkgever en deze mag alleen bij zwaarwegende bedrijfsbelangen geweigerd worden.

4.3 Langdurend zorgverlof

Je kan maximaal zes keer het aantal uur dat je normaal per week werkt, per jaar opnemen. Ook moet je het verlof ten minste twee weken van tevoren aangeven bij je werkgever. Het verlof mag niet geweigerd worden. Let op: het gaat hierbij om onbetaald verlof.

Andere vormen van verlof

1. Huwelijk of geregistreerd partnerschap

Op je huwelijksdag of de dag waarop je geregistreerd partnerschap aangaat, heb je recht op een betaalde verlofdag.

2.Onbetaald verlof

Als je minimaal één jaar in dienst bent, kan je onbetaald verlof aanvragen. Je moet drie minimaal 3 maanden van tevoren aanvragen.

3.Politiek verlof

Een werknemer die gekozen is als lid van de Tweede Kamer heeft recht op onbetaald verlof.

Jonge Ambtenaren community

3 jongeren buiten

De cao van de gemeente is behoorlijk complex en uitgebreid. Begrijpelijk dus dat niet iedereen de moeite neemt om dit door te nemen. Dit is wel belangrijk! Weet waar je recht op hebt en geef dit ook aan. Heb je een ziek kind thuis? Vraag verlof. Ga je trouwen, geef dit aan, zodat je die dag gewoon betaald krijgt. De cao is er om jou als werknemer te beschermen en ervoor te zorgen dat je goed betaald krijgt voor jouw werk.

Ook voor nieuwe en toekomstige werknemers is het belangrijk dat je weet wat jouw cao inhoudt. Zo kan je bijvoorbeeld hoger inzetten op de salarisschaal.

Heb je na het zien van de salarisschaal nu gelijk het idee: ja ik wil een ambtenaar worden! Dan kan je in onze blog ‘studiekeuze’ meer lezen over de juiste studierichting en het bijbehorende salaris.

Jongeambtenaren.nl is een online community die zich inzet voor jonge ambtenaren. We hebben een groot platform, waar jonge ambtenaren (in wording) vragen kunnen stellen aan elkaar. Heb jij bijvoorbeeld vragen over een bepaalde functie binnen de gemeente? Of wil je weten hoeveel je kan verdienen? Dan kan je dit allemaal terugvinden op ons platform.

Plaats een reactie

De cao gemeenten voor 2021

Het zal je als medewerker van de gemeente niet ontgaan zijn dat er een nieuwe ambtenaren cao aankomt (2021). De vakbonden zijn nog in overleg, maar een aantal overeenkomsten zijn al naar buiten gebracht! Wist je namelijk dat je als gemeente ambtenaar een thuiswerkvergoeding van 2 euro per dag gaat krijgen? Ook zal het salaris structureel met minimaal 0,5 procent per jaar stijgen.

Je vraagt je vast af waar je dit vindt? De cao van de gemeente doorspitten is nog niet zo eenvoudig, ook zijn er soms verschillen per gemeente. Om het zoeken makkelijker te maken, hebben we een duidelijk overzicht van de belangrijkste cao-punten gemaakt. Hieronder lees je wat je als ambtenaar verdient, of je vrij bent op 5 mei en hoeveel vakantiedagen je minimaal hebt!

Foto van personen bij elkaar

Deze blog is onderverdeeld in de volgende onderwerpen:

 1. Welke ambtenaren vallen onder de cao gemeente?
 2. Salarisschaal gemeente
 3. Hoeveel vakantiedagen heb ik?
 4. 5 mei als vrije dag, hoe zit dat ook alweer?
 5. Wat is speciaal verlof en heb ik daar recht op?
 6. Jonge Ambtenaren community

Welke ambtenaren vallen onder de cao gemeenten?

Is het eerste wat je te binnenschiet: ‘wat is een ambtenaar nou precies?’, dan is onze blog wat is een ambtenaar handig om door te lezen.

Sinds 2020 kent Nederland een nieuwe ambtenarenwet, hierdoor is de boel he-le-maal op zijn kop gaan staan. Leraren zijn plots geen ambtenaar meer, maar de rijlesinstructeur nu juist weer wel. De gemeentelijke ambtenaren vallen nu onder de noemer: genormaliseerde ambtenaar. Kortweg: als ambtenaar ben je nu gelijk aan een ‘normale’ werknemer. Je krijgt geen eenzijdige aanstelling meer, maar een arbeidsovereenkomst. En geen bestuursrechter meer bij arbeidszaken, maar de civiele rechter.

Volgens het BZK werken er in totaal ruim 150.000 mensen bij de 390 Nederlandse gemeenten. Niet gek dus dat er een uitgebreide cao voor gemeenten is! Maar welke mensen vallen er precies onder deze cao en wie juist niet?

In principe ben je een ambtenaar van de gemeente, als je bij de gemeente werkt. Dit lijkt heel simpel, maar dat is het niet. Want wanneer werk je nou voor de gemeente? Misschien had je de hoop hier een lijstje van alle beroepen binnen de gemeente te vinden, maar helaas. Dit lijstje zou namelijk uit honderden, misschien zelfs duizenden, banen bestaan. Wél hebben we een overzicht van de groep ambtenaren die niet onder de gemeenten cao valt.

Welke banen binnen de gemeente vallen niet onder de cao?

 1. De trouwambtenaar
 2. De boa’s, toezichthouders en belastingdeurwaarders
 3. Als je een Wajong-uitkering hebt en bij de gemeente werkt
 4. Ambulance medewerkers
 5. Dansscholen, jeugd theaterscholen en andere vormen van kunsteducatie

Wil je het zelf nog eens opzoeken, dan kan je dat met de onderstaande termen doen:

(Let op: veel juridisch geneuzel)

 1. De buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand.
 2. De onbezoldigd ambtenaar die is aangewezen op grond van artikel 1 lid 2 van de Ambtenarenwet 2017 en artikel 2, onder b t/m g van het Uitvoeringsbesluit Ambtenarenwet 2017.
 3. De werknemer die een indicatie heeft of had voor de sociale werkvoorziening en op grond daarvan in dienst is van de werkgever, met uitzondering van de geïndiceerde die in dienst is van de werkgever in het kader van begeleid werken in artikel 7 van de Wet sociale werkvoorziening
 4. De werknemer die valt onder de werkingssfeer van de cao sector Ambulancezorg
 5. De werknemer die valt onder de werkingssfeer van de cao Kunsteducatie

Salarisschaal gemeente

Zoals je hierboven kon lezen zijn er heel wat functies binnen de gemeente. Er zijn daarom maar liefst 18(!) salarisschalen.

Hier zie je de salarisschalen van de cao gemeenten:

salarisschaal van de cao gemeenten

Zo, dat is wel leuk verdienen als je in de laatste schalen terecht komt. Om je een meer realistisch beeld te geven over het salaris wat je als mbo’er, hbo’er of wo’er bij de gemeente verdient, hebben we een uitgebreide blog geschreven: Wat verdient een ambtenaar aan salaris?

Begin je altijd bij schaal 1? Nee hoor. Ook bij de ambtenaren is het gebruikelijk om over je salaris te onderhandelen. Wel is het zo dat de salarisschalen van gemeenten vaststaan, je valt dus of in de ene schaal of in de andere. Ook vindt er jaarlijks een verhoging plaats en ga je ‘automatisch’ een salarisschaal omhoog. Let op: per functie is er vaak een maximale schaal waar je in terecht kan komen.

Wanneer kom ik in aanmerking voor salarisverhoging?

 1. Jaarlijks, indien je voldoende functioneert en minimaal één jaar in dienst bent.   De werkgever kan een vaste periodieke datum aanhouden, of het gebeurt automatisch.
  1. Soms zijn er extra voorwaarden verbonden aan de salarisverhoging. Denk hierbij aan bepaalde vaardigheden die je moet hebben. 
 2. Promotie! Gefeliciteerd, je hebt promotie gemaakt. Als dit zo is, dan gaat jouw salaris direct omhoog en hoef je niet op de vaste datum te wachten.
 3. De Functioneringstoelage. Ben je al jaren in dienst en heb je jouw maximale schaal al bereikt? Heb jij iets extra’s gedaan voor je werkgever of krijg je vaak complimenten over jouw verrichtte werk? Dan zou heb je misschien recht op een (tijdelijke) verhoging van je salaris. Vraag dit eens na bij je werkgever!
 4. Werk jij vaak onregelmatige diensten, in het weekend, voor 8 uur ‘s ochtens of ’s nachts? Dan heb je recht op een onregelmatigheidstoeslag. Of werk jij soms buiten de afgesproken werktijden (zoals feestdagen) of werk je veel over? Ook dan heb je recht op een toeslag.
 5. Jubileumuitkering. Als je 25, 40 en 50 jaar in dienst bent krijg je een ‘presentje’ in de vorm van een eenmalig geldbedrag.
 6. Er is een speciale vergoeding als je BHV, EHBO of een interventie training gevolgd hebt.

Ben jij voor 2015 in dienst getreden, dan val je misschien onder een speciale uitloopschaal regeling. Vraag dit voor de zekerheid na bij je werkgever.

Wanneer krijg je een lager salaris?

 1. Als je al een tijdje je werkzaamheden minder goed verricht, kan er door je werkgever besloten worden dat je in salarisschalen zakt.
 2. Als je nog niet volledig beschikt over de vereiste ervaring, geschiktheid en bekwaamheid kan je werkgever bepalen dat je 1 salarisschaal lager start.

Misschien denk je nu wel, verrek ik heb al een tijdje geen salarisverhoging gehad of vind je dat je een uitmuntende werknemer bent. Dan is het wellicht tijd om in gesprek te gaan met je werkgever.

Ik wil meer weten over het salaris bij de gemeente

Op ons platform kan je terecht met al je vragen over salaris, werkgelegenheid en studiekeuze. Wij hebben een grote community van jonge ambtenaren opgericht. Omdat we het belangrijk vinden dat jonge ambtenaren in contact komen en ervaringen met elkaar kunnen uitwisselen. Zeker in deze corona tijd, is het extra fijn om met elkaar in contact te komen. Ook delen we hier leuke vacatures! Je kan je hier gratis aanmelden en direct je vragen stellen.

Hoeveel vakantiedagen heb ik?

Een vakantiefoto

In tegenstelling tot veel andere cao gerelateerde zaken, kan je vrij eenvoudig het aantal vakantie-uren terugvinden! Toch hebben we het hier voor je neergezet, net zo makkelijk.

Elke werkgever die onder de gemeente cao valt, heeft recht op 144 vakantie uren. Dit is gebaseerd op een fulltime dienstverband (36 uur per week). Omgerekend zijn dit 18 dagen bij een achturige werkdag. Neem je deze 18 dagen niet op, dan neem je ze mee naar volgend jaar. Je moet ze dan wel binnen 12 maanden gebruiken, anders vervallen ze. Dit geldt niet als je vanwege medische redenen of vanwege je werk de uren niet op kon nemen.

In Nederland heb je 12 nationale feestdagen, helaas is Kerstmis dit jaar in het weekend. Ben je maar één keer in de vijf jaar vrij met Bevrijdingsdag en vallen Pasen en Pinksteren altijd op een zondag. Hierdoor hou je er in 2021 nog maar zeven over.

Wat zijn Bovenwettelijke vakantie-uren?

Bovenwettelijke vakantie-uren zijn extra vakantie uren. Die krijg je door onregelmatige diensten te draaien, of door op nationale feestdagen te werken. Je krijgt dan maar liefst 14,4 uren extra! Zo heb je ineens bijna 20 vakantiedagen in het jaar, in plaats van 18. Ook kan je meer vakantie uren krijgen als je meer werkt dan je formele uren per jaar. Heb je geen zin in extra vakantie, of komt het niet goed uit? Je kan deze dagen 60 maanden meenemen of je laat ze lekker uitbetalen (hier betaal je wel veel belasting over).

5 mei als vrije dag, hoe zit dat ook alweer?

Vlag uit het raam 5 mei

5 mei, de dag dat wij in Nederland onze vrijheid vieren, we massaal aan het bier en de bitterballen gaan, de vlag uithangt en bijna iedereen vrij lijkt te zijn. Rond die periode komt vaak dezelfde vraag naar boven drijven: ‘Ben ik ook vrij op 5 mei?’

Is het nou wel of geen vrije dag? Het klopt dat 5 mei officieel een nationale feestdag is, echter heeft de overheid het aan de Cao-partijen overgelaten hoe organisaties hiermee om dienen te gaan. Verschillende cao’s geven aan dat je eens in de 5 jaar recht hebt op een vrije dag met behoud van loon. Maar hoe zit dit nou precies voor gemeenteambtenaren?

Het zit als volgt: gemeenteambtenaren zijn altijd vrij op feestdagen, met behoud van loon. Deze afspraak wordt genoemd in artikel 5.3 van de gemeenten CAO. Of 5 mei een betaalde vrije dag is, wordt per gemeente bepaald (dat is dan weer jammer). Wanneer jouw gemeente 5 mei niet als feestdag heeft aangemerkt, maar je wilt wel een vrije dag met behoud van je salaris, dan moet je (helaas) vrij vragen.

Let op: er is wel een uitzondering. Eens in de 5 jaar vieren we ook het jubileum van de bevrijdingsdag. Dit worden de lustrumjaren genoemd. De laatste keer dat we een lustrumjaar hadden was in 2020. De eerstvolgende is dus pas weer in 2025.

Deze afspraken staan in artikel 5.3 uit de CAO duidelijk vermeld:

ARTIKEL 5.3 | WERKEN OP ZATERDAG, ZONDAG EN FEESTDAGEN

 1. De werknemer werkt niet op zaterdag, zondag en feestdagen, tenzij bedrijfs- of dienstbelangen dit noodzakelijk maken.
 2. Per jaar mag een werknemer op maximaal 26 zondagen werken.
 3. Bij de vaststelling van de werktijden van de werknemer wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met religieuze feestdagen en de wekelijkse religieuze rustdag van de werknemer. 4 Wat in dit artikel geldt voor feestdagen, geldt ook voor werken op religieuze, nationale, landelijke, regionale of plaatselijk erkende feest- of gedenkdagen. Dit tenzij bedrijfs- of dienstbelangen anders vereisen. Deze dagen worden door de werkgever aangewezen als dagen waarop de organisatie is gesloten.

Wat is speciaal verlof en heb ik daar recht op?

Speciaal verlof foto

Naast de vakantie uren en nationale vrije dagen, zijn er soms omstandigheden of situaties waardoor je extra vrij moet zijn. Dit zijn speciale verlofdagen en zijn goed vastgelegd in de gemeente cao. Hieronder hebben we een verkort verlof schema gemaakt, zodat je snel kan zien of je recht hebt op een bepaald verlof.

Speciaal verlof gemeente

Het WAZO verlof (wet arbeid en zorg)

Dit zijn wettelijk vastgestelde speciale verlofdagen, hieronder vallen:

1. Zwangerschapsverlof

Je hebt als vrouw recht op minimaal zes weken zwangerschapsverlof en tien weken bevallingsverlof. Als man is dit één werkweek, ongeacht je contracturen.

2. Ouderschapsverlof

Voor elk kind heb je recht op ouderschapsverlof, je kan dit opnemen voor kinderen tot 8 jaar oud. In tegenstelling tot zwangerschapsverlof, mag je als beide ouders dit verlof nemen. Het ouderschapsverlof bedraagt maximaal 26 keer het aantal uren dat je per week werkt.

 3. Adoptie/pleegzorg verlof

Als je een kind adopteert of een pleegkind in huis neemt, heb je recht op maximaal 6 weken verlof. Je moet dit verlof wel binnen 26 weken opnemen: vanaf 4 weken voor de komst van het kind tot en met 22 weken erna.

4. Zorgverlof

Als je tijdelijk niet of minder kan werken, omdat je voor een zieke ouder, kind of partner zorgt dan bestaan er drie soorten verlof:

4.1 Calamiteitenverlof

Dit zijn plotselinge gebeurtenissen, zoals: een overlijden, gesprongen waterleiding, ziek kind etc. Dit mag een aantal uur tot maximaal een paar dagen duren.

4.2 Kortdurend zorgverlof

Soms is er geen sprake van een calamiteit, maar moet je toch verlof nemen. Denk hierbij aan een tijdelijke inzet als er iemand ziek is, waardoor je mantelzorg moet verlenen. Het verlof moet je van tevoren aangeven bij je werkgever en deze mag alleen bij zwaarwegende bedrijfsbelangen geweigerd worden.

4.3 Langdurend zorgverlof

Je kan maximaal zes keer het aantal uur dat je normaal per week werkt, per jaar opnemen. Ook moet je het verlof ten minste twee weken van tevoren aangeven bij je werkgever. Het verlof mag niet geweigerd worden. Let op: het gaat hierbij om onbetaald verlof.

Andere vormen van verlof

1. Huwelijk of geregistreerd partnerschap

Op je huwelijksdag of de dag waarop je geregistreerd partnerschap aangaat, heb je recht op een betaalde verlofdag.

2.Onbetaald verlof

Als je minimaal één jaar in dienst bent, kan je onbetaald verlof aanvragen. Je moet drie minimaal 3 maanden van tevoren aanvragen.

3.Politiek verlof

Een werknemer die gekozen is als lid van de Tweede Kamer heeft recht op onbetaald verlof.

Jonge Ambtenaren community

3 jongeren buiten

De cao van de gemeente is behoorlijk complex en uitgebreid. Begrijpelijk dus dat niet iedereen de moeite neemt om dit door te nemen. Dit is wel belangrijk! Weet waar je recht op hebt en geef dit ook aan. Heb je een ziek kind thuis? Vraag verlof. Ga je trouwen, geef dit aan, zodat je die dag gewoon betaald krijgt. De cao is er om jou als werknemer te beschermen en ervoor te zorgen dat je goed betaald krijgt voor jouw werk.

Ook voor nieuwe en toekomstige werknemers is het belangrijk dat je weet wat jouw cao inhoudt. Zo kan je bijvoorbeeld hoger inzetten op de salarisschaal.

Heb je na het zien van de salarisschaal nu gelijk het idee: ja ik wil een ambtenaar worden! Dan kan je in onze blog ‘studiekeuze’ meer lezen over de juiste studierichting en het bijbehorende salaris.

Jongeambtenaren.nl is een online community die zich inzet voor jonge ambtenaren. We hebben een groot platform, waar jonge ambtenaren (in wording) vragen kunnen stellen aan elkaar. Heb jij bijvoorbeeld vragen over een bepaalde functie binnen de gemeente? Of wil je weten hoeveel je kan verdienen? Dan kan je dit allemaal terugvinden op ons platform.

Wil je reageren? Log dan in of maak een account! Meld je aan
Reageer op "De cao gemeenten voor 2021"