Activiteit

Profielfoto van Lars van Dijk
Lars van Dijk Jurist APV 02-10-2019 09:21

Omgevingswet en participatie

De Omgevingswet komt eraan en bij de gemeente waar ik werk zijn we bezig met voorbereidingen op de implementatie van deze wet binnen onze gemeente. Mij is ook gevraagd hierbij te helpen/mee te denken als junior vergunningverlener. Ik ben heel benieuwd hoe andere gemeenten hiermee bezig zijn en of jullie tips/ideeën hebben! Het hoeft niet alleen betrekking te hebben op vergunningverlening, alles is welkom!

  Profielfoto van Justin van de Grootevheen
  Justin van de Grootevheen Zelfstandig ondernemer 08-10-2019 14:28

  Beste Lars, ik werk meer vanuit de toezicht- en handhavingskant naar de Omgevingswet toe. Er gaat ook op dat gebied nogal wat veranderen. We zijn dus nu bezig met het voorbereiden op de kwaliteitsborging in de bouw en dan met name het in kaart brengen van de gevolgen voor de organisatie (waar zijn we wel en niet van, waar willen we van zijn).

  Verder “introduceert” de Omgevingswet meer zorgplichtbepalingen. Dat betekent dat je (beleids)keuzes goed moet vastleggen, anders zal een handhavingstraject het niet redden bij de Afdeling. De eisen aan het VTH-beleidsplan (Wabo, Bor en Mor) veranderen onder de Omgevingswet niet veel. De inhoud ervan zal echter, nog meer dan nu, bepalend zijn voor het bereiken van de bestuurlijke (en maatschappelijke) doelen zoals een veilige een duurzame leefomgeving. Een onderwerp als de energietransitie (vooral bij bestaande bouw) is een mooi vraagstuk voor nu en onder de Omgevingswet.

  Tot slot is het volgens mij van essentieel belang dat de systemen en basisregistraties op orde zijn. Waar zitten welke bedrijven en activiteiten? Welke planologische en milieurelevante activiteiten voeren zij uit. Waar zittend e kwetsbare functies? Alleen als je dat weet, kan je optimaal gebruik maken van de “ruimte” en kansen die de Omgevingswet biedt. Dus de straat op, bestanden koppelen, opschonen, gegevens ontsluiten met Omgevingsdiensten, Veiligheidsregio’s, Waterschappen GGD-en e.d. Convenanten afsluiten in verband met privacy e.d. Een hoop werk dus! Aan de slag met…… 😉

  Profielfoto van Marieka Korossy
  Marieka Korossy Adviseur Organisatieontwikkeling, team-organisatiecoach 11-10-2019 13:08

  Dag Lars, Justin heeft een mooie voorzet gedaan. Het wordt een echte uitdaging om vanuit diverse disciplines de deskundigheid te gebruken om de ‘ja, mits-benadering’ goed vom te geven. Niet vanuit je discipline je gelijk halen, maar samen mét de initiatiefnemer en andere betrokkenen bekijken hoe maatwerk vorm kan krijgen, risico’s inschatten binnen een helder bestuurlijk kader. Verscheidenheid is de nieuwe stabiliteit!

  Profielfoto van Lars van Dijk
  Lars van Dijk Jurist APV 11-10-2019 14:15

  Bedankt @jvdg & @marieka voor jullie (uitgebreide) reactie! Helpt mij enorm 🙂 in het bepalen van richting wat ik m.b.t. dit onderwerp echt lastig vind. En weer een hoop nieuwe vragen waar ik me in vast kan bijten. Ik zal het meenemen in ons werkoverleg maandag…