Kennis & Innovatieavond

Energiearmoede, de opvang van Oekraïense vluchtelingen, de doordecentralisatie van beschermd wonen en het bieden van jeugdzorg zijn momenteel grote uitdagingen voor gemeenten. Daarom organiseert Wyzer een Kennis & Innovatieavond, waarbij we samen brainstormen over deze thema’s en elkaar verrijken met nieuwe inzichten. En niet te vergeten: er is voldoende gelegenheid om te netwerken onder het genot van een hapje en een drankje! Jij bent er toch ook bij?

Welke kennissessies kies jij?

Tijdens de avond volg je 2 kennissessies van interessante sprekers. Meer info over de sessies vind je op de achterkant van de flyer.

Thuis in de Wijk: niemand klaart dat alleen

Thema: Beschermd wonen
Spreker: Ann Meijer

Energietransitie & energiearmoede: wie betaalt dat? En wie betaalt wat?

Thema: Energiearmoede
Spreker: Reint Brondijk

Van crisisopvang naar maatschappelijke begeleiding

Spreker: Wim Gijzen
Thema: Opvang Oekraïense vluchtelingen

Voorkomen is vooruitkomen!

Thema: Preventie Jeugd GGZ (NCJG)
Spreker: Mark Weghorst

Het programma

17.00 – 17.45 uur: inloop
17.45 – 18.00 uur: opening
18.00 – 18.45 uur: kennissessie 1

18.45 – 19.00 uur: pauze
19.00 – 19.45 uur: kennissessie 2

19.45 – 20.30 uur: afsluiting en borrel

De kennissessies in ‘t kort

Thuis in de wijk: niemand klaart dat alleen

Woningcorporaties, zorgaanbieders en gemeenten kijken allen met hun eigen ogen naar het zelfstandig wonen van mensen in kwetsbare situaties. Voor de één een perspectiefvolle stap naar herstel, voor de ander een potentieel risico in een breekbaar evenwicht in wijken met

verminderende draagkracht. Samen gunnen we iedereen een duurzaam Thuis in de wijk. Alleen samen kunnen we daar de omstandigheden voor creëren. Hoe vind je elkaar, wat is daarvoor nodig? In ieder geval een gezamenlijke visie en werken aan een gemeenschappelijke taal en vertrouwen.

Ann Meijer heeft ruim 30 jaar ervaring in de verbinding tussen wonen-welzijn-zorg. Als meervoudig
partijdig procesmanager doet zij opdrachten voor gemeenten, woningcorporaties en zorgaanbieders en verstaat zij ieders taal. Met een achtergrond in de zorg voor mensen met een beperking, veel ervaring
in woonservicegebieden gericht op ouderen, nu sinds 6 jaar actief in het veld van beschermd wonen en maatschappelijke opvang. Altijd met het perspectief op mensen in kwetsbare posities. Meer info: annmeijer.nl

Energietransitie & energiearmoede: wie betaalt dat? En wie betaalt wat?

Tijdens de workshop gaan we in op de financiële behoefte bij de verschillende doelgroepen. Welke (on)mogelijkheden er zijn er? Welke rol hebben de bij dit onderwerp betrokken partijen? Welke rol kunnen deze partijen zelf pakken? Zijn er mogelijke oplossingen en waar liggen die dan? We gaan samen de discussie over de uitdagingen aan, waarbij er volop ruimte is voor interactie.

Reint Brondijk (65) heeft een brede achtergrond in o.a. financiële dienstverlening en energietransitie. Zo werkt hij o.a. voor het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn). Is als specialist betrokken bij meerdere Proeftuinen Aardgasvrij en is voorzitter van een energiecoöperatie, waarbij hij zon-op-dak- wekprojecten initieert – ook voor minima!

Van crisisopvang naar maatschappelijke begeleiding: een domeinoverstijgend perspectief

De veiligheidsregio’s in Nederland zijn belegd met het organiseren van de (nood)opvanglocaties voor Oekraïense vluchtelingen. Hierbij werken zij samen met gemeenten, de GGD’s, zorgpartners, het Rode Kruis, VluchtelingenWerk Nederland en nog vele andere partijen. Nu bed-bad-brood, onderwijs en zorg geboden is, kan er gekeken worden naar de overige behoeftes van de Oekraïense vluchtelingen. Hierbij zal psychosociale hulpverlening een grote rol spelen. Spreker Wim Gijzen neemt je mee in het thema ‘Van Crisisopvang naar Maatschappelijke Begeleiding’ in een domeinoverstijgend perspectief.

Wim Gijzen is adviseur Crisisorganisatie bij de GGD Zuid-Holland Zuid, accounthouder GGZ voor de GGD GHOR Zuid-Holland Zuid en voorzitter van de Vakgroep Psychosociale Hulpverlening. Hij is nauw betrokken bij de opvang van Oekraïense vluchtelingen en zal toelichten hoe psychosociale hulpverlening een belangrijke rol speelt in de crisisopvang en toekomstige maatschappelijke begeleiding.

Voorkomen is vooruitkomen

De opgaves voor gemeentes met betrekking tot de jeugd zijn fors. Er zijn steeds meer jeugdigen die gebruik maken van jeugdhulp, de budgetten groeien niet mee en preventie komt (nog) niet van de grond. Het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid gaat helpen om de bakens wat te verzetten. Wat kunnen we doen om op een andere manier naar de opgaves te kijken, om preventie de kans

te geven de belofte waar te maken en weer grip te krijgen op budgetten. Zodat tenslotte alle jeugd ermee vooruitkomt en niemand achterop hoeft te raken. Met deze korte sesie krijg je een andere zienswijze, een ander perspectief en ziet de wereld van de jeugd er daarna misschien wel anders uit.

Mark Weghorst is bij het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid expert in duurzaam preventief jeugdbeleid. Zijn expertise in zorg, onderwijs, sociaal domein en publieke gezondheid verbindt hij op zijn eigen wijze aan andere domeinen waardoor er ruimte komt voor een nieuw gesprek. Een gesprek over het vormgeven van het jeugddomein, de plek van preventie en de toedeling van de middelen.

Plaats een reactie

2

Kennis & Innovatieavond

Energiearmoede, de opvang van Oekraïense vluchtelingen, de doordecentralisatie van beschermd wonen en het bieden van jeugdzorg zijn momenteel grote uitdagingen voor gemeenten. Daarom organiseert Wyzer een Kennis & Innovatieavond, waarbij we samen brainstormen over deze thema’s en elkaar verrijken met nieuwe inzichten. En niet te vergeten: er is voldoende gelegenheid om te netwerken onder het genot van een hapje en een drankje! Jij bent er toch ook bij?

Welke kennissessies kies jij?

Tijdens de avond volg je 2 kennissessies van interessante sprekers. Meer info over de sessies vind je op de achterkant van de flyer.

Thuis in de Wijk: niemand klaart dat alleen

Thema: Beschermd wonen
Spreker: Ann Meijer

Energietransitie & energiearmoede: wie betaalt dat? En wie betaalt wat?

Thema: Energiearmoede
Spreker: Reint Brondijk

Van crisisopvang naar maatschappelijke begeleiding

Spreker: Wim Gijzen
Thema: Opvang Oekraïense vluchtelingen

Voorkomen is vooruitkomen!

Thema: Preventie Jeugd GGZ (NCJG)
Spreker: Mark Weghorst

Het programma

17.00 – 17.45 uur: inloop
17.45 – 18.00 uur: opening
18.00 – 18.45 uur: kennissessie 1

18.45 – 19.00 uur: pauze
19.00 – 19.45 uur: kennissessie 2

19.45 – 20.30 uur: afsluiting en borrel

De kennissessies in ‘t kort

Thuis in de wijk: niemand klaart dat alleen

Woningcorporaties, zorgaanbieders en gemeenten kijken allen met hun eigen ogen naar het zelfstandig wonen van mensen in kwetsbare situaties. Voor de één een perspectiefvolle stap naar herstel, voor de ander een potentieel risico in een breekbaar evenwicht in wijken met

verminderende draagkracht. Samen gunnen we iedereen een duurzaam Thuis in de wijk. Alleen samen kunnen we daar de omstandigheden voor creëren. Hoe vind je elkaar, wat is daarvoor nodig? In ieder geval een gezamenlijke visie en werken aan een gemeenschappelijke taal en vertrouwen.

Ann Meijer heeft ruim 30 jaar ervaring in de verbinding tussen wonen-welzijn-zorg. Als meervoudig
partijdig procesmanager doet zij opdrachten voor gemeenten, woningcorporaties en zorgaanbieders en verstaat zij ieders taal. Met een achtergrond in de zorg voor mensen met een beperking, veel ervaring
in woonservicegebieden gericht op ouderen, nu sinds 6 jaar actief in het veld van beschermd wonen en maatschappelijke opvang. Altijd met het perspectief op mensen in kwetsbare posities. Meer info: annmeijer.nl

Energietransitie & energiearmoede: wie betaalt dat? En wie betaalt wat?

Tijdens de workshop gaan we in op de financiële behoefte bij de verschillende doelgroepen. Welke (on)mogelijkheden er zijn er? Welke rol hebben de bij dit onderwerp betrokken partijen? Welke rol kunnen deze partijen zelf pakken? Zijn er mogelijke oplossingen en waar liggen die dan? We gaan samen de discussie over de uitdagingen aan, waarbij er volop ruimte is voor interactie.

Reint Brondijk (65) heeft een brede achtergrond in o.a. financiële dienstverlening en energietransitie. Zo werkt hij o.a. voor het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn). Is als specialist betrokken bij meerdere Proeftuinen Aardgasvrij en is voorzitter van een energiecoöperatie, waarbij hij zon-op-dak- wekprojecten initieert – ook voor minima!

Van crisisopvang naar maatschappelijke begeleiding: een domeinoverstijgend perspectief

De veiligheidsregio’s in Nederland zijn belegd met het organiseren van de (nood)opvanglocaties voor Oekraïense vluchtelingen. Hierbij werken zij samen met gemeenten, de GGD’s, zorgpartners, het Rode Kruis, VluchtelingenWerk Nederland en nog vele andere partijen. Nu bed-bad-brood, onderwijs en zorg geboden is, kan er gekeken worden naar de overige behoeftes van de Oekraïense vluchtelingen. Hierbij zal psychosociale hulpverlening een grote rol spelen. Spreker Wim Gijzen neemt je mee in het thema ‘Van Crisisopvang naar Maatschappelijke Begeleiding’ in een domeinoverstijgend perspectief.

Wim Gijzen is adviseur Crisisorganisatie bij de GGD Zuid-Holland Zuid, accounthouder GGZ voor de GGD GHOR Zuid-Holland Zuid en voorzitter van de Vakgroep Psychosociale Hulpverlening. Hij is nauw betrokken bij de opvang van Oekraïense vluchtelingen en zal toelichten hoe psychosociale hulpverlening een belangrijke rol speelt in de crisisopvang en toekomstige maatschappelijke begeleiding.

Voorkomen is vooruitkomen

De opgaves voor gemeentes met betrekking tot de jeugd zijn fors. Er zijn steeds meer jeugdigen die gebruik maken van jeugdhulp, de budgetten groeien niet mee en preventie komt (nog) niet van de grond. Het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid gaat helpen om de bakens wat te verzetten. Wat kunnen we doen om op een andere manier naar de opgaves te kijken, om preventie de kans

te geven de belofte waar te maken en weer grip te krijgen op budgetten. Zodat tenslotte alle jeugd ermee vooruitkomt en niemand achterop hoeft te raken. Met deze korte sesie krijg je een andere zienswijze, een ander perspectief en ziet de wereld van de jeugd er daarna misschien wel anders uit.

Mark Weghorst is bij het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid expert in duurzaam preventief jeugdbeleid. Zijn expertise in zorg, onderwijs, sociaal domein en publieke gezondheid verbindt hij op zijn eigen wijze aan andere domeinen waardoor er ruimte komt voor een nieuw gesprek. Een gesprek over het vormgeven van het jeugddomein, de plek van preventie en de toedeling van de middelen.

Wil je reageren? Log dan in of maak een account! Meld je aan
Reageer op "Kennis & Innovatieavond"